ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE O 1 PÁR MERINO PONOŽEK SURTEX

1. Pravidla Soutěže

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže (dále jen „Pravidla Soutěže“) o 1 pár Surtex ponožek z eshopu www.ferbotky.cz  (dále jen „Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže.

2. Organizátor Soutěže

Organizátorem je Petr Novotný, se sídlem Novodvorská 1029/3, Brno, 64100, IČO 76643638 (dále jen Organizátor“).

3. Pořadatel Soutěže

Organizátorem je Petr Novotný, se sídlem Novodvorská 1029/3, Brno, 64100, IČO 76643638 (dále jen „Pořadatel“).

4. Termín konání Soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 1.10.-6.10.2021 23:59 hod (dále jen „Doba konání Soutěže“). K vyhlášení výherce soutěže dojde do 10.10.2021 na stránkách https://www.facebook.com/ferbotky

5. Účast v Soutěži

5.1 Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let (za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den svého zapojení do Soutěže) s doručovací adresou v České republice, která je plně svéprávná, není zaměstnancem Pořadatele nebo Organizátora a osob jim blízkých, tj. osob tvořících domácnost a osob blízkých ve smyslu § 22 občanského zákoníku (dále jen „Soutěžící“).

5.2 Soutěžící se do soutěže přihlásí tím, že vloží komentář pod soutěžní příspěvek, dá Like ("To se mi líbí") Fb stránce https://www.facebook.com/ferbotky. Do komentáře pod soutěžní příspěvek napište odpověď na tuto otázku: Kolik párů ponožek Surtex vidíte na fotce.

5.3 Pokud Soutěžící nesplní třeba i jen jednu podmínku z bodu 5, nemá nárok na Výhru.

6. Stanovení Výherců a Výhry

6.1 Výherce bude určen podle následujícího klíče:

Vyhrává te, kdo napíše správný počet párů. Bude-li více správných odpovědí, bude výherce z nich náhodně vybrán. Pokud bude jméno soutěžícího splňovat všechny podmínky, stává se výhercem.

6.2 Pořadatel vyhlásí Výherce a oznámí mu získání Výhry prostřednictvím komentáře pod výherním příspěvkem. Pořadatel dále požádá Výherce, aby se mu ozval do soukromé zprávy na Facebooku anebo na e-mail: obchod@ferbotky.cz. Výherci zašleme 1 pár Surtex ponožek z našich skladových zásob dle jeho výběru.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v Soutěži, jakož i pro získání Výher v Soutěži. Výhru nezíská Soutěžící, který nesplní buď jen okrajově, nebo částečně stanovené podmínky pro získání Výhry.

7. Změna Pravidel, odpovědnost a odvolání Soutěže

7.1 Pořadatel má právo před uplynutím Doby konání Soutěže jednostranně měnit Pravidla Soutěže, jakož i Dobu konání Soutěže, včetně práva přerušení Soutěže, zrušení Soutěže, zkrácení Soutěže apod.; toto právo může Pořadatel uplatnit kdykoli před uplynutím Doby konání Soutěže vždy stejným způsobem jako uveřejnění samotné Soutěže. Změny Pravidel Soutěže se stávají účinnými prvním dnem od zveřejnění. Odvolání Soutěže před uplynutím Doby konání Soutěže je Pořadatel povinen oznámit stejným způsobem jako uveřejnění Soutěže.

7.2 Pokud Pořadatel uplatní právo na zrušení Soutěže podle článku 7.1, žádnému ze Soutěžících nevznikne vůči Pořadateli jakýkoli nárok na Výhru, nárok na náhradu škody ani žádný jiný nárok jakékoli povahy.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

8.2 Tato Pravidla Soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2021

V Brně dne 1.10.2021