Reklamace a vracení zboží

Do 14 dnů od zakoupení můžete nenošené, čisté zboží, které je bez známek poškození a užívání vrátit zpět do našeho eshopu nebo vyměnit za jakékoliv jiné zboží. Vracejte nejlépe v původním obalu. Zabalte prosím boty ještě do jiného obalu, ne jen do originální krabice. Ta originální krabice by mohla zůstat neporušená a nezničená též.

Postupujte prosím dle informací níže:

Vrácení zboží:

Nenošenou obuv v nejlépe v originálním obalu pečlivě zabalte. Původní krabice od bot zákonem není požadována, ale boty potom chceme poslat dalšímu zákazníkovi v tom originálním obalu a vy byste také  zřejmě nechtěli dostat nové boty bez jejich originální krabice. Přiložte vyplněný formulář.

Vracené zboží nám můžete odeslat:

-Na adresu: Petr Novotný, Novodvorská 1029/3, Brno, 64100. Tel: 608928038, email: obchod@ferbotky.cz

- Na pobočku Zásilkovny Brno, Bystrc, Foltýnova 998/1 – SilverHeart, případně Coolbotky Říčanská 5, Brno, jméno Petr Novotný, tel. 608928038, obchod@ferbotky.cz. Pokud jste objednávali k vám se Zásilkovnou, můžete využít vrácení přes naše ID. Naše ID Vám pošleme na vyžádání na email. V tomto případě odečteme z vracené částky 55Kč/ČR a 2,5Euro/Slovensko. Vrácení s naším ID lze jen v případě využití Zásilkovny i k vám.

- Do PPL a GLS  Parcelshopu: Numex Říčanská 1381/21, 635 00 Brno-Bystrc, jméno Petr Novotný, tel. 608928038, obchod@ferbotky.cz.

- Do Balíkovny  Brno SAZKA Tabák - Dnes, Foltýnova 998/1,  jméno Petr Novotný, tel. 608928038, obchod@ferbotky.cz.

Doporučujeme balíček pojistit ve výši ceny obsaženého zboží. Neposílejte balík na dobírku.

Jakmile obdržíme zboží od Vás, do 14 dnů Vám vystavíme a zašleme opravný doklad v elektronické podobě a současně odešleme částku za vrácené zboží zpět na Váš účet uvedený ve formuláři.

Pokud nemáte možnost výtisku formuláře, napište informace z formuláře na papír a ten přiložte.

 

V případě, že jste uskutečnili objednávku s dopravou zdarma, ale po vrácení části zboží klesne hodnota objednávky pod 2 000 Kč, bude cena dopravy započítána při dobropisování vráceného zboží. Tyto náklady dopravy vychází z ceníku, který je platný ke dni vytvoření objednávky Kupujícím.

Výměna zboží:

V případě výměny zboží je nutno vytvořit v eshopu www.ferbotky.cz novou objednávku na nové zboží a do poznámky napsat, že jde o náhradu za výměnu.

Nenošenou obuv v originálním obalu pečlivě zabalte.
Přiložte vyplněný formulář.

Zaslat můžete:

- Na adresu: Petr Novotný, Novodvorská 1029/3, Brno, 64100. Tel. 608928038

- Na pobočku Zásilkovny Brno, Bystrc, Foltýnova 998/1 – SilverHeart jméno Petr Novotný, tel. 608928038, obchod@ferbotky.cz.

- Do PPL a GLS  Parcelshopu: Numex Říčanská 1381/21, 635 00 Brno-Bystrc, jméno Petr Novotný, tel. 608928038, obchod@ferbotky.cz.

- Do Balíkovny  Brno SAZKA Tabák - Dnes, Foltýnova 998/1,  jméno Petr Novotný, tel. 608928038, obchod@ferbotky.cz.

Doporučujeme balíček pojistit ve výši ceny obsaženého zboží. Neposílejte balík na dobírku.

Jakmile obdržíme vrácené zboží od Vás, neprodleně, na naše náklady, odesíláme nové zboží k Vám. První výměnu v rámci objednávky máte od nás zdarma.

Reklamace

Pokud má zboží vadu, kterou chcete reklamovat, doporučujeme obrátit se na nás nejprve e-mailem (obchod@ferbotky.cz) s popisem vady a fotografií. Můžete se tak vyhnout dlouhému čekání na vyřízení reklamace.

Když nám zboží zasíláte, prosím o dodržení těchto pokynů:

Popište reklamované vady a napište svoji adresu, na kterou máme zboží zpět poslat.
Přiložte doklad o koupi.
Vše odešlete na adresu: Petr Novotný, Novodvorská 1029/3, Brno, 64100

Reklamované zboží nám můžete odeslat:

- Na pobočku Zásilkovny Brno, Bystrc, Foltýnova 998/1 – SilverHeart jméno Petr Novotný, tel. 608928038, obchod@ferbotky.cz. 

- Do PPLa GLS  Parcelshopu: Numex Říčanská 1381/21, 635 00 Brno-Bystrc, jméno Petr Novotný, tel. 608928038, obchod@ferbotky.cz.

- Do Balíkovny  Brno SAZKA Tabák - Dnes, Foltýnova 998/1,  jméno Petr Novotný, tel. 608928038, obchod@ferbotky.cz.

Doporučujeme balíček pojistit ve výši ceny obsaženého zboží. Neposílejte balík na dobírku.

Reklamační řád

Dle ust. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

ČLÁNEK I

PREVENCE

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

ČLÁNEK II

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se prodávající nedohodne písemně se zákazníkem na delší době). O způsobu vyřízení reklamace rozhodne majitel obchodu nebo jiný kompetentní pracovník prodávajícího.

Zboží k reklamaci je vhodné předložit kompletní, dále vyčištěné, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.) bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím.

ČLÁNEK III

MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Zákazník může uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně či poštou. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník účtenkou, fakturou nebo jiným vhodným způsobem.

Majitel obchodu nebo jím pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob řešení reklamace zákazník požaduje. Kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace.

ČLÁNEK IV

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

ČLÁNEK V

ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

ČLÁNEK VI

NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.